Plato’s Timaeus and the Biblical Creation Accounts [Gmirkin]

Discussion about the Hebrew Bible, Septuagint, pseudepigrapha, Philo, Josephus, Talmud, Dead Sea Scrolls, archaeology, etc.
User avatar
Secret Alias
Posts: 14745
Joined: Sun Apr 19, 2015 8:47 am

Re: Plato’s Timaeus and the Biblical Creation Accounts [Gmirkin]

Post by Secret Alias »

שומרון ושכם בתקופות הפרסית והיוונית במחקר

מאת: בנימים צדקה

Samaria and Shechem in the Persian and Greek periods in the research

By: Benyamim Tsedaka

שאלת המחקר: מדוע עזבו השומרונים את העיר שומרון לטובת עובדי האלילים שהתשכנו בה אחרי מות אלכסנדר מוקדון הגדול, שצבאו כבש אותה בשנות השלושים המאוחרות של המאה הרביעית לפני הספירה?.

אני מעמיד על כך,שיש ספק גדול אם אלכסנדר עצמו נכנס עמוק לארץ ישראל אלא נע על קו החוף המזרחי של הים התיכון בכיבושיו את העיר צור ואת מצרים כולה, ובדרכו הושיב חילות מצב של צבאו בערים ירושלים ןשומרון.

סופרי ההיסטוריה השומרונים היהודים התחרו ביניהם בתיאור יחסו הטוב של אלכסנדר מוקדון הגדול לשתי הקהילות.

הקדים לראות הנולד סנבלט השלישי, מנהיג השומרונים, שהבין בחוכמתו הרבה, שהפרסים ניגפים לפני היוונים החזקים בהרבה מהם, והציע לאלכסנדר הגדול תגבורת של 8000 חיילים שומרונים במצור על העיר צור.

אלכסנדר מוקדון העריך מאד צעד זה של סנבלט והיטיב עם השומרונים. הוא אף לקח עימו אלפי חיילים שומרונים להשתתף בכיבושיו במצרים, ונתן להם נחלות בעיר יב ובעיר סמריה במצרים העליונה. שם הנהיגו החיילים היהודים והשומרונים פולחן דתי ישראלי.

בימי סנבלט הראשון של תקופת עזרא ונחמיה בשלהי המאה החמישית לפנה״ס נועצו יושבי יב גם בדליה ושלמיה בני סנבלט שכיהנו בשומרון.

עזיבת השומרונים את העיר שומרון אירעה בעקבות יחסו האכזרי של הנציב היווני אנדרומכוס, שמינה אלכסנדר מוקדון על אזור השומרון, ומקום מושבו היה בשומרון.

בניגוד לאלכסנדר מוקדון הציק אנדרומכוס מאד לשומרונים במהלך שנות השלושים של המאה הרביעית לפנה״ס, עד שיום אחד מלאה סאת סבלם ממנו, והם שרפו אותו על המוקד בלב העיר.

משהתפכחו ממעשיהם, וניחשו את גודל העונש הצפוי להם מידי אלכסנדר, מוקדון⁶ קמו נכבדי העיר השומרונים ונמלטו מן העיר על נפשם מפחד הצבא היווני. הם לא שכחו לקחת עימם את שטרי הבעלות על אדמות ועבדים.
4
הבורחים נסו במגמה לעבור את הירדן ולנוס מזרחה הרחק מנחת זרועם של החיילים היוונים. אלא שהחיילים היוונים השיגו אותם לפני שחצו את הירדן ליד העיר יריחו, והם נמלטו והצליחו להסתתר היטב במערה ענקית מלאה בורות עמוקים ונקיקים באפילה מוחלטת בואדי דליה, כנראה על שמו של דליה מבני סנבלט הראשון.

החיילים היוונים לא היו אמיצים דיים להיכנס בעקבות הבורחים אל המערה. משלא נענו קריאותיהם החוזרות ונשנות אל נכבדי השומרונים ובני משפחותיהם לצאת אליהם ולהישבות על ידם, אספו החיילים היוונים עצים ושיחים והבעירו אש גדולה בפתח המערה, במגמה לחנוק בעשן את המסתתרים בה.

גם אז לא הרהיבו היוונים עוז להסתבך בנקיקי המערה האפלה. הם המשיכו להזין בעשן המדורה את פנים המערה, עד שהיו בטוחים שהביאו למותם של המסתתרים בה.

אכן בשנות הששים של המאה העשרים, במסגרת חיפושי בדואים אחרי כתבים עתיקים המוחבאים במערות מדבר יהודה ומדבר שומרון, הם מצאו שלדים שלמים של גברים, נשים וילדים, 161 במספר, עם שטרי הבעלות הכתובים ארמית מונחים לידם עם צרורות בגדיהם שנותרו בשלמותם במערה היבשה. אלה היו שלדים בני 2350 שנה, עם שטרי בעלות הכתובים על פאפירוסים, הממצא הקדום ביותר של פאפירוסים עבריים בארץ ישראל.

החוקר המנוח פרופ׳ פרנק מור קרוס, מהחוג לארכיאולוגיה של אוניברסיטת הרווארד במדינת מסאצ׳וסטס, הוא שרכש את הפאפירוסים מידי הבדואים, והוא שפיענח אותם, ומצא עדות לשושלת חזקה של סנבלט ובניו וצאצאיו עד ימי אלכסנדר מוקדון. אפשר לזהות בבירור, באמצעות פאפירוסים אלה, שלטונם של שלושה סנבלטים ובניהם בראש הפחווה הפרסית שומרון, גם עדות ברורה למצבם הכלכלי המצוין של השומרונים בשומרון תחת שלטון פרס.

נראה כי מצב מצוין זה עשוי היה להימשך גם תחת היוונים יורשי הפרסים, הודות לתבונתו הרבה של סנבלט השלישי, שנשא ונתן עם אלכסנדר מוקדון.

לאחר מותו של סנבלט השלישי באותן שנים, התדרדרו היחסים בין השומרונים לנציב היווני אנדרומכוס. נקמתם באנדרומוכוס שהובילה לבריחה בהולה של השומרונים מהעיר שומרון, גרמה לטראומה גדולה בקרב השומרונים, ממנה לא יכלו להתאושש שנים רבות, וגם לוותה בחשש לחזור ולהתיישב בעיר.

חוקרים כד״ר יצחק מגן, שחפר את העיר לוזה הקדומה במשך 25 שנים[2008-1983], שהיתה פעילה בתקופה הפרסית ובתקופה היוונית/חשמונאית, כמו ההיסטוריון פרופ׳ מנחם מור, רואים בתקרית אנדרומכוס נקודת מפנה למעבר השומרונים משומרון לשכם, טעו לחשוב כי לא היה ישוב שומרוני בשכם לפני תקופת אלכסנדר מוקדון[מור הקדיש ספר למחקרו ״משומרון לשכם״].

על פי המקורות שומרונים הישוב הישראלי/שומרוני בשכם לא פסק מאז בוא יהושע בן נון לשכם. גם אנשי העיר לוזה הקדומה שאבו כח מהישוב השומרוני שישב בהמוניו בעיר שכם, לפני שהרומאים השתלטו עליה, החריבוה ובנו עיר חדשה בכניסה המערבית לעיר בין הרגרזים להר עיבל שנקראה ע״י טיטוס קיסר מייסדה בשנת 69 לספירה בשם ניאפוליס, שהפכה ברבות הימים לעיר הערבית נאבלוס[הצורה בערבית לשמה היווני ניאפוליס].

אני מציע לעיין עמוקות בספרו של פרופ׳ יאן דושק, המכיל את הפאפירוסים מואדי דליה במקורם בארמית ובתרגומם לאנגלית. בשמחה לרשום את כתובת האתר שלנו באינטרנט israelite-samaritans.com תוך ביטחון להיכנס עמוק לתחום לימודי השומרונות.

בנימים צדקה

בתמונות: קטעי פאפרוסים מהשומרון
User avatar
Secret Alias
Posts: 14745
Joined: Sun Apr 19, 2015 8:47 am

Re: Plato’s Timaeus and the Biblical Creation Accounts [Gmirkin]

Post by Secret Alias »

Samaria and Nablus in the Persian and Greek periods in the study

By: Binyamim Tzedaka

Samaria and Shechem in the Persian and Greek periods in the research

By: Benyamim Tsedaka

Research question: Why did the Samaritans leave the city of Samaria in favor of the pagans who settled there after the death of Alexander the Great, whose army occupied it in the late 1930s?

I point out that there is great doubt as to whether Alexander himself entered deep into the Land of Israel but moved on the eastern shoreline of the Mediterranean during his conquests of the city of Tire and all of Egypt, and on his way settled his army's garrison in the cities of Jerusalem and Samaria.

The Jewish Samaritan writers of history competed with each other in describing the good relationship of Alexander the Great to the two communities.

He was preceded in death by Sanbalt III, the leader of the Samaritans, who understood with great wisdom that the Persians were stumbling before the much stronger Greeks, and offered Alexander the Great reinforcements of 8,000 Samaritan soldiers under siege on the city of Tire.

Alexander the Great greatly appreciated Sanblat's move and did good with the Samaritans. He even took with him thousands of Samaritan soldiers to take part in his conquests in Egypt, and gave them lands in the city of Twelve and in the city of Samaria in Upper Egypt. There the Jewish and Samaritan soldiers instituted an Israeli religious worship.

In the days of the first Sanblat of the time of Ezra and Nehemiah in the late fifth century BCE, the inhabitants of Twelve also consulted Dalia and Shlomo the sons of Sanblat who served in Samaria.

The departure of the Samaritans from the city of Samaria occurred following the cruel treatment of the Greek commissioner Andromachus, who appointed Alexander the Great to the territory of Samaria, and his seat was in Samaria.

Unlike Alexander the Great, Andromachus greatly harassed the Samaritans during the 1930s, until one day Sat suffered from them, and they burned him at the stake in the heart of the city.

When they became sober from their actions, and guessed the magnitude of the punishment that awaited them from Alexander, Mokdon⁶ the Samaritans of the city rose up and fled the city for their lives for fear of the Greek army. They did not forget to take with them the deeds of ownership of lands and slaves.
4
The fugitives tried to cross the Jordan and flee east, far from the armrest of the Greek soldiers. But the Greek soldiers caught up with them before crossing the Jordan near the city of Jericho, and they escaped and managed to hide well in a huge cave full of deep pits and crevices in complete darkness in Wadi Dalia, probably named after Dalia of the First Sanblatt.

The Greek soldiers were not brave enough to enter the cave following the fugitives. Unresponsive to the repeated calls of the Samaritans and their families to go out and sit by them, the Greek soldiers gathered trees and shrubs and lit a large fire at the entrance of the cave, in an attempt to suffocate the smokers in it.

Even then the Greeks did not dare to get entangled in the caves of the Dark Cave. They continued to feed the inside of the cave in the smoke of the fire, until they were sure that they had led to the deaths of those hiding in it.

Indeed in the 1960s, as part of Bedouin searches for ancient writings hidden in the caves of the Judean Desert and Samaria, they found entire skeletons of men, women and children, 161 in number, with Aramaic written deeds of ownership lying beside them with their bundles of clothes left intact in the dry cave. These were 2350-year-old skeletons, with deeds of ownership written on papyruses, the earliest finds of Hebrew papyruses in the Land of Israel.

It was the late researcher Prof. Frank Moore Cross, of the Department of Archeology at Harvard University in Massachusetts, who purchased the papyrus from the Bedouin, and deciphered them, and found evidence of a strong lineage of Sanblatt and his sons and descendants to the days of Alexander the Great. One can clearly identify, through these papyruses, the rule of three Sanballatim and their sons at the head of the Persian sham Samaria, also clear evidence of the excellent economic situation of the Samaritans in Samaria under Persian rule.

It seems that this excellent situation might have continued even under the Greek heirs of the Persians, thanks to the great wisdom of Sanballat III, who negotiated with Alexander the Great.

After the death of Sanballat III in those years, relations between the Samaritans and the Greek commissioner Andromachus deteriorated. Their revenge on Andromochus, which led to the Samaritans' hasty escape from the city of Samaria, caused great trauma among the Samaritans, from whom they could not recover for many years, and was also accompanied by fear of returning and settling in the city.

Scholars such as Dr. Yitzhak Magen, who excavated the ancient city of Luza for 25 years [1983-2008], which was active in the Persian and Greek / Hasmonean periods, such as the historian Prof. Menachem Moore, see the Andromachus incident as a turning point for the Samaritans from Samaria to Nablus. There was no Samaritan settlement in Nablus before the time of Alexander the Great [Moore devoted a book to his study "From Samaria to Nablus"].

According to Samaritan sources, the Israeli / Samaritan settlement in Nablus has not stopped since Joshua Ben-Nun came to Nablus. The people of the ancient city of Luza also drew power from the Samaritan settlement that sat en masse in the city of Nablus, before the Romans took over, destroyed and built a new city at the western entrance to the city between the regresses and Mount Ebal called by Titus Caesar founded in 69 AD called Naples, which eventually became the Arab city of Nablus The Arabic form for its Greek name is Naples].

I suggest looking deeply into Prof. Jan Dusek's book, which contains the papyrus from Wadi Dalia originally in Aramaic and translated into English. We are happy to register our website on the Internet israelite-samaritans.com with the confidence to enter deep into the field of Samaritan studies.In the photos: excerpts from papyrus from Samaria
User avatar
John T
Posts: 1392
Joined: Thu May 15, 2014 8:57 am

Re: Plato’s Timaeus and the Biblical Creation Accounts [Gmirkin]

Post by John T »

Plato in Timaeus explains the metaphysics/origin of the universe and the soul. Right or wrong this was the blue print that most religious/philosophical leaders patterned their view of heaven on.

Judaism/Christianity were no exceptions for they were both under the influence of Greek culture.

For those who think they truly understand the metaphysics of Plato are just as naive/dishonest as those who claim they understand the general theory of relativity by Eisenstein.

But hey, if you want people to think you are smart you say, yep, I got it. But you don't, not even close.

Here is an old video of a humble professor who tried to understand the origin of the universe and soul by Plato and then pass that onto his students.

How the soul came about is found at the 45 minute mark.

https://youtu.be/OZrZCE-ufoM
User avatar
billd89
Posts: 696
Joined: Thu Jun 25, 2020 6:27 pm
Location: New England, USA

Re: Pentateuch

Post by billd89 »

Secret Alias wrote: Thu Jul 14, 2022 2:48 pmThe Pentateuch was CLEARLY written from a northern Israelite POV. The name 'Jerusalem' doesn't appear once in the five books. It's all about the area around Gerizim/Shechem. This is the silliest part of the theory. The Pentateuch is clearly or likely a northern Israelite text. The Jews came later. The community which first revered the written text did so at around around Gerizim.
"The Pentateuch was CLEARLY written from a northern Israelite POV." But Moses wrote it, right? (So the myth goes.) 'Moses' is an Egyptian Jew.

I have no proof how the books were ACTUALLY written, but I find Gmirkin's thesis (Alexandrian composition) most probable. Presumably, a small group of 'Judaic' scribes compiled various Semitic myths from the Library, weaving it all together: ergo, written by Committee, for the (anti-Egyptian) Ptolemaic agenda funding the effort. The most complete and perhaps dominant myth - perhaps scribe - may have been Samarian-sympathetic, but there's a good bit of the Eastern Delta and whatever Judaic trade-network in that synthesis also.

It is a loyalist text; the Greeks probably created a new national narrative against an (intractable) Achaemenid allegiance of OTHER Semites. Indisputably, there's alot of Egypt in the Pentateuch, and Judeo-Egyptians -- whose POV is also marked -- left a definite impression on the underlying bits (wherever from.) I have no idea what a 275 BC Samarian POV in situ would have been - it wasn't composed there, anyway. That hypothetical of a hypothetical is too remote for reasonable certainty, unfortunately.

The Pentateuch may be called fiction but it was certainly a deeply revisionist and propagandistic history. For that, I doubt its accuracy in most particulars. It's an assemblage of myths -- some old, some new (in 272 BC), and probably created by cosmopolitan intellectuals who had studied Platonic theory.
Thor
Posts: 105
Joined: Sat Feb 08, 2014 3:09 pm

Re: Plato’s Timaeus and the Biblical Creation Accounts [Gmirkin]

Post by Thor »

John T wrote: Thu Jul 14, 2022 5:15 pm Plato in Timaeus explains the metaphysics/origin of the universe and the soul. Right or wrong this was the blue print that most religious/philosophical leaders patterned their view of heaven on.

Judaism/Christianity were no exceptions for they were both under the influence of Greek culture.

For those who think they truly understand the metaphysics of Plato are just as naive/dishonest as those who claim they understand the general theory of relativity by Eisenstein.
Justin Martyr says Plato, Aristotle, Homer and so on, gained their knowledge from studying Moses and the ancient Jewish scriptures in Egypt. The Greek stories and knowledge are similar because the Greeks copied the ANCIENT scriptures.

So you should not blame Plato, blame his teacher Moses and the knowledge in the ANCIENT scriptures.

Hortatory Address to the Greeks
Chapter 22
Plato accordingly having learned this in Egypt, and being greatly taken with what was said about one God, did indeed consider it unsafe to mention the name of Moses, on account of his teaching the doctrine of one only God, for he dreaded the Areopagus; but what is very well expressed by him in his elaborate treatise, the Timæus, he has written in exact correspondence with what Moses said regarding God, though he has done so, not as if he had learned it from him, but as if he were expressing his own opinion.
User avatar
Secret Alias
Posts: 14745
Joined: Sun Apr 19, 2015 8:47 am

Re: Plato’s Timaeus and the Biblical Creation Accounts [Gmirkin]

Post by Secret Alias »

"The Pentateuch was CLEARLY written from a northern Israelite POV." But Moses wrote it, right? (So the myth goes.)
Even the rabbinic tradition opens the door to Ezra's authorship. I forget the exact quote but something like "if not Moses, then Ezra."
User avatar
Secret Alias
Posts: 14745
Joined: Sun Apr 19, 2015 8:47 am

Re: Plato’s Timaeus and the Biblical Creation Accounts [Gmirkin]

Post by Secret Alias »

Here's the full quote: "If Moses had not anticipated him, Ezra would have received the Torah"
User avatar
Leucius Charinus
Posts: 1655
Joined: Fri Oct 04, 2013 4:23 pm
Location: memoriae damnatio

Re: Plato’s Timaeus and the Biblical Creation Accounts [Gmirkin]

Post by Leucius Charinus »

Gmirkin on the Samaritan connection at 59:30 onwards for 2 minutes or so ...

https://youtu.be/xjNnacKyCd4?list=PL-VR ... 9WM&t=3579
User avatar
Secret Alias
Posts: 14745
Joined: Sun Apr 19, 2015 8:47 am

Re: Plato’s Timaeus and the Biblical Creation Accounts [Gmirkin]

Post by Secret Alias »

It's a northern Israelite text that was also used by southern Israelites. It was written with the veneration of Gerizim in mind. Moreover the Hebrew has specific Persian loanwords. One of the most significant pardes being in the shape of a Persian garden. http://www.electrummagazine.com/2011/07 ... ahar-bagh/ The echoes of Ezra as the author of the Pentateuch in virtually every source (Jewish, Samaritan, pagan, Christian) has to come from somewhere. Hardly flattering to the religion.
Post Reply